KNARREN / FLØYEN

Dato: 9. februar 2022
Sted: Parkering Ole Irgens vei (soneparkering)
Turgruppen