LANDSGILDETING

Startdato: 19. september 2025
Sluttdato: 21. september 2025
Bli med
(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.