TURØY

Dato: 1. september 2021

Tid: Kl. 10.00

Sted: Ved broen over til Turøy

Turgruppen