Fellesskap og livskvalitet

Om fellesskap og det å vokse og bli flere

Kjernen for gildebevegelsen er fellesskap – slik det engelske navnet tydelig viser: International Scout and Guide Fellowship. I gildene våre opplever vi fellesskap med hverandre og med andre gilder, nasjonalt og internasjonalt. Dette fellesskapet gir oss også livskvalitet.

På landsgildetinget i 2023 vedtok vi at målet for St. Georgs gildene i Norge er å være «et voksende, synlig fellesskap bygget på speideridealene». I denne formuleringa finner vi fire viktige ord: speideridealene, fellesskap, synlig og voksende, og for å bevege oss mot målet trenger vi å være bevisst på alle fire.

Speideridealene finner vi i speiderloven. Speiderloven har endret seg gjennom tida, men kjerneverdier som ærlighet, samhold, trofasthet, villighet til å gjøre en innsats finner vi igjen hele veien. Disse er ledestjerner også for gildemedlemmer/gildespeidere. Fellesskap er noe som utvikler seg når vi er sammen – gjør ting sammen – over tid. Det tredje ordet er synlig. Gildeprogrammet viser oss at fellesskapet gir seg uttrykk på tre hovedområder – samfunnsengasjement, friluftsliv og støtte til speiderne – altså ute blant andre mennesker.

Til slutt har vi også et mål om å være voksende; vi ønsker virkelig å bli flere! Vi synes det vi holder på med er så kjekt og meningsfullt at flere må få del i det. Vekst kan både være at det blir flere medlemmer i det enkelte gildet og at det dannes nye gilder. For å få flere medlemmer må det oppleves som attraktivt å slutte seg til bevegelsen.

For noen år siden hadde Norges speiderforbund en satsning de kalte Den attraktive speidergruppa. Kanskje gildene kan plukke opp litt av disse ideene når vi snakker om å vokse og rekruttere nye medlemmer og gilder.

Ei attraktiv speidergruppe ble beskrevet som ei speidergruppe der mange barn og unge velger å være med. Disse gruppene er alle slags speidergrupper; store – små, i by – på landet. Det som skiller dem fra andre, er det lederne gjør. Barn og unge velger med beina – de oppsøker det de opplever attraktivt. Det som gjør speidergrupper attraktive, er respekt for speiderbevegelsens verdier og sterkt fokus på friluftsliv og klassiske speideraktivteter som haik, pionering, orientering og leirliv.

Hva er det så ledere i attraktive speidergrupper gjør annerledes? Attraktive speidergrupper har tre egenskaper pluss en til som limer det hele sammen:

  • Lagånd, at gruppa fungerer som et team
  • Ambisjoner, at gruppa har høye, synlige ambisjoner
  • Forenkling, at lederarbeidet er innrettet slik at det er enkelt og overskuelig for den enkelte leder
  • Ledelse, at gruppa har en ledelse som fungerer som samlingspunkt, og som viser vei

Faktoren ledelse skiller seg fra de andre ved å være avgjørende for hvor sterke de tre andre egenskapene kan bli. Det er ledelsen som primært skal sikre at det er lagånd, ambisjoner og forenkling i gruppas speiderarbeid.

Det er viktig med balanse mellom faktorene. Du kan ikke unnvære en av de fire egenskapene; hvis ambisjonene uteblir, mister gruppa mål. Du kan ikke erstatte egenskapene med hverandre; hvis lagånden erstatter ambisjonene, blir det fort en vennegjeng. Det kan bli for mye av en egenskap; en for sterk lagånd kan utelukke nye potensielle medlemmer.

Gildene våre har like profiler og livsløp, og kanskje det kan forklare hvorfor noen får til å rekruttere nye medlemmer, mens det er verre for andre.

Mange gilder er små grupper som har holdt sammen gjennom hele livet, helt fra de selv var speidere, og nå har de for lengst avsluttet yrkeslivet og tida som aktive speiderledere. Slike fellesskap er svært viktige for de som er med, de har en lang historie sammen og sånn har de utviklet et unikt fellesskap som de pleier til det siste. På den andre siden er det nok ikke så enkelt å komme som nye inn i slike veletablerte fellesskap. Når vi snakker om at gildene skal vokse og ta opp nye medlemmer er det kanskje ikke disse gildene vi primært snakker om.

Andre gilder har vært litt «løsere i kanten» helt fra starten av. Slike gilder har hele veien vært opptatt av å ta med seg venner og kjente og introdusere dem til gildefellesskapet. Noen finner seg til rette, andre finner ut at dette ikke var noe for dem – greit nok, ikke alt passer for alle, heller ikke gildene …

Hvert gilde bør prøve å være flue på egen vegg. Hvordan ville det vært å komme som ny inn i fellesskapet vårt? Før vi legger store rekrutteringsplaner, kan en analyse av eget gilde og hvor åpent det er for nye være på sin plass. Vi må være trygge på at det er OK å komme som ny i fellesskapet før vi inviterer med oss flere – vi må virkelig ville bli flere og skjønne at da blir nok ikke alt som før.

Når vi har kommet over dette første steget og vet at vi vil vokse, kan vi presentere oss med attraktive aktiviteter og være tydelige på hvor vi vil hen. Da vil vi kunne tiltrekke oss nye medlemmer som vi inkluderer i fellesskapet vårt.

Ideer

Åpning og avslutning av gildemøter

«5 minutter St. Georg»

Pilegrimsvandring fra Tønsberg til Løvøya kapell

Vi lager årsprogram for gildet

Pusle sammen

Fredslys