Fellesskap og livskvalitet

Som gildespeidere er vi så heldige at vi fremdeles kan delta i speiderfellesskapet. Vi møtes jevnlig til gildemøter, synger speidersanger, drar på turer, hjelper hverandre og gjør vårt beste for å leve etter speiderloven. Speiding er en livsstil – en måte å forholde seg til andre mennesker, til naturen og til samfunnet. Vi kaller det speideridealene. Gildebevegelsens grunnverdier finner vi i speiderloven og gildeløftet.

Åpning og avslutning av gildemøter

«5 minutter St. Georg»

Pilegrimsvandring fra Tønsberg til Løvøya kapell

Vi lager årsprogram for gildet

Pusle sammen

Fredslys