Start > ARKIVER > FJELLA I ØSTFOLD

FJELLA I ØSTFOLD

Et populært innlegg på Kvernmoendagen var foredraget til friluftsentusiast, fotograf og forfatter Svein Syversen. Han viste bilder og snakket om fjella i Østfold.

– Det er høyder på et par hundre meter over havet. Likevel betegnes det som «Fjella» i Østfold. Hvilket område snakker vi om?

– Det er helt fra E18 nord i Indre Østfold, mellom Mysen og Ørje og helt ned mot de store skogsområder sørover til Kornsjø i Halden.

– Hva er særmerket med dette området? Er det ødemarka i Østfold?

– Vi kan nesten kalle det villmark. Deler av området er det nærmeste vi kan komme villmark her. Jeg tror det begrepet kan brukes på området innover i Vestfjella og Degernesfjella. Det er karrig furuskog med masse vann, over 300 tjern, fra de små dyvlene som vi kaller det, til de store vannene, det er et flott naturområde.

– Egentlig var det seterdriften i Fjella som opptok meg. Jeg ville fortelle om hvordan dette store området ble brukt av menneskene som bodde her.

Svein Syversen avslutter med å oppfordre til mer bruk av dette flotte friluftsområdet.