Start > ARKIVER > FORMIDDAGSTREFF I OSLO

FORMIDDAGSTREFF I OSLO

Onsdag 23. Januar inviterte «Formiddagstreff komiteen» til gildene i Oslo,  nok en gang til treff.  Dette er et åpent arrangement for gildemedlemmer og andre med interesse for speiding.  De lengst reisende var fra Lier. 

Denne gangen var foredragsholder, filosof  Henrik Syse.  Han er medlem av Nobelkomiteen og ansatt som forsker ved institutt for fredsforskning (PRIO).  Han snakket om å ta vare på verdier og etikk i en raskt omskiftelig tid.

Runar Bakke som er valgt inn i ISGF´s verdenskomite, fortalte også litt om statusen og arbeidet der (ISGF, Internasjonal Scout and Guide Fellowship,  gildenes internasjonale sammenslutning.)  

Laila Gullerud fra gildet på Nesodden,  hadde 5 min St. Georg med tanker og ord om og av Karsten Isaksen. 

Vi var ca 60 gildemedlemmer tilstede. Det ble tid til deilig formiddagsmat, litt sang og konkurranse også.  Loddsalget denne gang gikk til Astrid Hareides arbeide i slummen i Nairobi. Her hadde 100 hus brent ned og de trengte virkelig  straks hjelp. Det kom inn ca 5000 kr som går direkte til dette. 

Neste Formiddagstreff er 13.mars.