Start > ARKIVER > FORMIDDAGSTREFF LANGS LJANSELVEN

FORMIDDAGSTREFF LANGS LJANSELVEN

Gjengen som arrangerer formiddagtreffene i Oslo inviterte til fottur langs Ljanselva sammen med turleder Per Sørhaug onsdag 8. mai 2019.

11 deltakere møttes til fotturen. Vi startet med å gå til Rustadsaga der Ljanselven starter. Deretter gikk vi forbi Skraperudtjern til Skullerudstua der det fremdeles lå litt snø. Vi fortsatte videre forbi rester etter Skullerud Kvern til Sagdammen og deretter passerte vi under E6 ved Skulleruddumpen. Pga. arbeider på turveien måtte vi ta en omvei via Nordstrandsveien og Munkerudkleiva før vi kom tilbake til elven. Derfra måtte vi gå på sti i det som blir kalt Urskogen.

Etterhvert kom vi til Ole-Bjørns Plass, oppkalt etter Ole-Bjørn Magnussen som var en byoriginal og kunstner. Han lagde seg et hus på
stedet. Det var et skikkelig rukleverk av et hus, hinsides stygt og pent, uten vater og metermål . Huset ble revet etter at han døde i 2015.
Turen videre mot Hauketo der vi gikk forbi Ljabru Hovedgård og steinhvelvbroa over elven i Ljansbruveien. Den ble bygd i 1805 for hest og kjerre og fungerer selv i dag for tunge kjøretøy. Den er laget av kun steiner.

Fra Hauketo går elven i tunnel, så for å finne den igjen måtte vi gå veier opp over og ned fra Øvre Ljanskollen. Vi hadde en liten rast på en plass som het Leikvoll. Der hadde vært en musikkpaviljong og danseplatting. Deretter passerte vi restene etter Liadalens krudtværk og steinfundamentene til jernbanes Ljansviadukt som sto fra 1876 til 1929. Tilslutt kom vi til Hallagerbanen der Ljanselven forsvant inn i en tunnel (med fisketrapp) for å ende i Fiskevollbukta. Vi gikk deretter til bussholdeplassen for å komme oss tilbake til Oslo.

Til sammen hadde vi gått ca 7 km.

Tekst: Terje Marstein Foto: Per Sørhaug