SETT IDEER I BANKEN

1_Program

Idebank

Vi har så vidt begynt å lage en digital idebank med tips til forskjellige aktiviteter gildene kan gjøre på de ulike områdene. Foreløpig er det ikke så mange ideer og tips her, men det vil komme flere etter hvert.

I første om gang har vi konsentrert oss om kjernen – fellesskap og livskvalitet – og lagt ut ideer til aktiviteter som styrker fellesskapet, og noen forslag til seremonier og ord til ettertanke (Fem minutter St. Georg). Fremover vil det bli fokus på ei kule (programelement) hvert år; neste år blir det samfunnsengasjement, deretter friluftsliv & praktisk kunnskap, til slutt kommer det vi (kanskje?) er gode på allerede, nemlig å støtte speiderne.

Det er ikke meningen at det (bare) er landsgildeledelsen eller utvalget for vekst og profilering som skal bidra. I idebanken kan alle gjøre innskudd og uttak – helt gebyrfritt!

 

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.