FØRSTE SOMMERDAG I BRAGERNESÅSEN

DrammenMS

Første sommerdag (14. april) hadde vi tenkt oss på storbybesøk, nærmere bestemt til Oslo. Som del av oppkjøringen til Sveitsturen skulle vi se nærmere på alpefloraen slik den kan oppleves i den botaniske hagen på Tøyen. Men Sveitsturen er utsatt, så dermed ble også osloturen utsatt.

Men tur ble det selvfølgelig likevel. Bragernesåsen er et godt og hjemlig alternativ! Vi møttes til vanlig gildemøtetid ved begynnelsen av Zikk-zakken. Der leste vi Ivan sitt St. Georgsdags budskap før vi la i vei oppover. Wenche fortalte om historien og boplassene i åsen, og om floraen.

Bragernesåsen ble kjøpt av Drammen formannskap allerede i 1838. Da var åsen nærmest snau av beiting og vedhogst, men en omfattende treplanting – noen år med 2000 trær årlig – har gjort at åsen i dag er svært så grønn. Her finnes både kirsebær, furu, bøk, eik, lønn, gran, bjerk og lerk. Langs de til sammen 3 kilometer lange turveiene er det mange steder hvor man kan nyte den flotte utsikten utover elvebyen og fjorden.

Vi fant også tegn på at våren har gjort sin nølende ankomst. Både blåveis, hestehov, løvetann og marsfiol stakk sine blå eller gule hoder frem mellom det tørre løvet.

Marsfiol er opprinnelig viltvoksende i Vest- og Sør-Europa, Vest-Asia og Nordvest-Afrika, men ble tatt med og dyrket i mange andre land på grunn av duften. Det vitenskapelige navnet er Viola odorata og artsnavnet betyr velluktende. I Norge finner vi arten forvillet fra hager rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

Tekst/foto: Berit Roll Elgsaas