FRA LANDSGILDETINGET PÅ KARMØY

Om

⇒Protokollen fra Landsgildetinget her.⇐

Viktigste endringer:

Navn

Den viktigste saken var spørsmålet om hva organisasjonen skal hete. Etter en engesjert, men saklig debatt, ble det vedtatt å beholde navnet St Georgs Gildene i Norge for det nasjonale leddet, mens lokale gilder kan velge om de vil kalle seg «St. Georgs Gilde» eller «Speidergilde».

Vedtektsendringer

Alle forslagene til vedtektsendringer ble vedtatt. Disse vil etterhver bli oppdatert på hjemmesidene – «Handboken»

Kontingent

Kontingenten for 2022 ble fastsatt til kr 450,. og for 2023 til kr 500,-. (Det er tidligere vedtatt at medlemskontingenten skal indeksreguleres.)

Takk til vertsgildet

Vertsgildet 1. Karmøy ønsket velkommen. De hadde gjort en enorm og vellykket innsats for Tinget. De anbefalte andre gilder til å arrangere ting, ettersom det styrker fellesskapet i gildet.
Men ingen har ennå invitert til Landsgildeting 2023!

Vi var der!