Start > ARKIVER > FRA WESTERN EUROPEAN GATHERING 2018

FRA WESTERN EUROPEAN GATHERING 2018

107 deltakere fra 15 nasjoner deltar på ISGFs Western European Gathering i Eastbourne, inkludert seks fra Norge.
I åpningsseremonien ble hvert nasjoners flagg plantet og en gul rose plassert i en vase. Her planter Knut Jorde det norske flagget.