FREDSFLAMMENS NYE HJEM

ARKIVER

FREDSLYSET FRA BETLEHEM ER NÅ TILGJENGELIG

For et år siden ble nasjonale fredslysaktiviteter avlyst på grunn av pandemien. Men noen polske speidere kjørte fra Oslo til Bergen, ens ærend for å hente fredsflammen. Ikke bare det, de sørget for at ingen behøver å ta den turen igjen. De overrakte nemlig flammen til St Elisabethsøstrene i Munkerudveien 52 på Nordstrand, og søstrene sa ja til å ha den brennende permanent i sitt kapell.

Det var først et år senere, 9. november i år, at søstrene ble formelt takket, da Ivan Chetwynd, Frank Sandvoll og polske speidere Marta Radwanska og Paulina Krason besøkte søstrene og overrakte en blomst som takk.

«Det var en spesiell atmosfære» sa Frank Sandvoll. «Vi ble mottatt nærmest som kongelige»  -men det var med stille vennlighet, ikke hurra-rop! I den lyse stuen i 4. etasje kunne vi dele noen av de mange historiene om fredslyset – som Frank var med å bringe til Norge i 1999. Søstrene lyttet med ekte interesse. De visste allerede mye om fredslyset etter å ha lastet ned opplysninger fra nettet.

Fredslyset brenner alltid her

Deretter bar det ned til det lille kapellet i husets første etasje. Søstrene har et større kapell der messen feires daglig, men det er i et mindre kapell at Fredslyset fra Betlehem brenner, foran tabernaklet, skapet med nattverdbrødet, Jesu legeme. Vi sang fredslyssangen –søstrene hadde teksten på et par smarttelefoner. (De lever i den moderne verden, noe som deres proffe hjemmeside også beviser.) Vi sang også fredsbønnen ofte knyttet til St Frans av Assisi, «Herre, gjør oss til redskap for din fred».

Frank Sandvoll tar imot Fredslysflammen

Frank Sandvoll har gitt fredslyset videre til andre utallige ganger de siste 22 år. Denne kvelden var det hans tur til å ta imot flammen, fra søstrene. Den skulle brenne til over nyttår hjemme i peisestuen. Hos søstrene skal lyset brenne året rundt, og hvem som helst er velkommen til å komme og hente en avlegger når som helst – eller komme og sitte i stillhet i kapellet og følge tankene som fredsflammen fremelsker i sinnet.

St. Elisabethsøstrene ble opprettet i Schlesien i 1842 og kom til Norge i 1880. I dag har de virksomhet i Hammerfest, Oslo, Tromsø og Tønsberg.

Kongregasjonen er innviet til St Elisabeth av Thüringen (1207-1231), en populær helgen i Tyskland og Ungarn – trebarnsmoren som gav bort mannens rikdom til de fattige og brukte den til å opprette et pleiehjem. Da hun ble enke, nektet hun å gifte seg igjen, og i stedet ble med i en fransiskansk legmannsgruppe og bygde et herberge for fattige og syke i Marburg.

Søstrene i Norge driver også med sosialt arbeid i form av eldreomsorg, barneoppdragelse, kontorarbeid og kirketjeneste. Elleve søstre bor i provinshuset på Nordstrand der fredslyset brenner. Huset ble innviet i 1975. Se https://stelisabeth.katolsk.no/

PS! Søstrene har basar lørdag 27. november, en fin anledning til å besøke fredslyset og få flammen med hjem.