FREDSLYS HILSEN 2021 FRA LANDSGILDEMESTER

Viktig

Gode Gildevenner og speidervenner.

Nok et år har gått, ganske likt annerledes året 2020. Covid-19 preger oss fortsatt.

Noen skritt frem og noen tilbake. Jeg tror vi må lære oss å leve med denne typen utfordring, og heller endre oss etter hva som gjelder – det må vi jo. Alle de «gode» løsningene må tilpasses og akkurat det er vi ganske gode til.

Transportnæringens restriksjoner i forbindelse med pandemien gir oss utfordringer i transport av flammen for de lange distansene. Det vil nok også bli færre steder å møte/ hente flammen. Selv om den nå er tilgjengelig i Bergen og Oslo. Dessverre kan heller ikke Hurtigruten ta med Fredslyset på reisen denne gang. Kapteinen beklager, men må følge smittevernreglene.

La likevel ikke dette være grunnen til at dere dropper fredslyset og arrangementet rundt. Vi forstår alle at tiltakene rundt pandemien er viktig – så om nødvendig, bruk symbolikken og lag arrangementet rundt flammen og lyset.

La flammen brenne i våre hjerter og sinn og del den villig rundt deg.

Umiddelbart går tankene mine til sangen «Tenn Lys» av Eyvind Skeie/ Sigvald Tveit/ Jostein Hasselgård.

Med sangen som følge, ønsker jeg dere alle en riktig god fredslys-feiring og en riktig god jul.

 

Gildehilsen og speiderhilsen Gry