Lys uten flamme

FREDSLYSET BLIR IKKE SENDT UT RUNDT I LANDET I ÅR

Viktig

Det er kommet nye smitteverntiltak:

Hovedbudskapet er at man skal holde seg mest mulig hjemme, og at man skal unngå unødvendige reiser også innenlands. Det er skjerpede restriksjoner for samlinger nasjonalt og i enkelte kommuner.

Som følge av dette har Landsgildeledelsen bestemt at fredslyset ikke skal spres rundt i landet i år.

• Det sentrale arrangementet i Fagerborg kirke, Oslo, 22. november er avlyst.

• Gilder, menigheter og andre instanser må selvfølgelig selv bestemme om de vil arrangere møter og gudstjenester der fred er et emne – og man kan uttrykke sorg over ikke å ha fredsflammen i år samtidig som man uttrykker sorg over mangelen på fred i verden!

• Det vedlagte fredslysbudskap kan brukes ved passende anledninger. Leirvisen er nr 109 i Gildesangboken.

Med ønsker om en fredelig og virusfri høst!