Start > Om > FREDSLYSET FYLLER 20 ÅR I NORGE!

FREDSLYSET FYLLER 20 ÅR I NORGE!

Ja, flammen har jo brent i tusen år, men bare 20 år her i Norge.

Det er laget et jubileumsmerke for å markere at fredsflammen er blitt spredt rundt i Norge i 20 år. Merket vil gis til speidere som skriver et fredslysbudskap. Budskap må bestå av minst 5-6 setninger om fred, helst med henvisning til fredslyset. Patruljer og enheter kan sende et felles budskap, men må oppgi navn på alle speidere som har bidratt.

Budskapene sendes til [email protected]