FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ KIRKEBIRKELAND

Om

En fin anledning til å møtes for oss alle i Bergensgildene og la oss bruke anledningen. I fjor var vi ganske mange gildemedlemmer og alle tre gildene var representert. Veldig hyggelig om vi i år kan bli enda flere.

Sammen med medarbeidere i Birkeland menighet er vi i 5. Gilde  med i forberedelse og gjennomføring av friluftsgudstjenesten.

Gudstjenesten på dette historiske kirkestedet passer for alle, om du kommer alene eller har med deg hele storfamilien samt venner og kjente.

Ta gjerne med litt mat og drikke som vi eventuelt kan spise sammen på kirketomten etter gudstjenesten og/eller gå en liten tur i nærområdet. Dette må hver og en helt og fullt tilpasse sitt eget dagsprogram.

Vel møtt på Kirkebirkeland.
(Kirketomten ligger på venstre side av Osvegen et par km fra Nesttun like før toppen av Vallaheiene.)

Gildehilsen fra komiteen
Jan H., John-Egil og Dag