FRIMERKEBANKEN

Frimerkebankens formål er å samle frimerker og filatelistisk materiale og bringe dette tilbake til speiderne eller andre, enten ved salg eller bytte.

Driftsoverskuddet fordeles slik: 50 % til St. Georgsfondet og 50 % til Development Fund dvs. til støtte for speiderarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Frimerkebanken tar imot frimerkeklipp fra gildene rundt om i landet. Klippene bør være klippet av brevene og med en 5-10 mm kant rundt. Det tas også imot hele frimerkesamlinger. Send inn frimerkene til:

Sverre Shetelig, Jacob Aalls gate 40 B, 0364 OSLO eller til kontoret.

Frimerkebanken har egen hjemmeside: frimerkebanken.no