Frimerkebanken er en del av det arbeidet St. Georgs Gildene i Norge driver.

Frimerkebankens formål er å samle frimerker og filatelistisk materiale og bringe dette tilbake til speiderne eller andre, enten ved salg eller bytte.

Frimerkebanken er en ideell organisasjon som pløyer sitt driftsoverskuddet tilbake til speiderarbeidet.

Frimerkebanken har egen hjemmeside (ekstern link).

På Frimerkebankens hjemmesider kan du finne:
♦ oversikt og bilder av speiderfrimerker fra hele verden
♦ opplisting av spesialstempler fra norske speiderleirer og andre speiderarrangement
♦ linker til andre hjemmesider hvor hovedemnet er speiding og speiderfilateli
♦ tilbud på frimerkepakker fra mange landtilbud på spesialstempler fra tidligere speiderleirer og andre speiderarrangementer.