Gilde?

Merker fra gamle gilder som taktekkergilde, feiergilde, glassmestergilde, tømrergilde, hjulmakergilde osv.

Et gilde var i middelalderen betegnelsen på en sosial, religiøs og rettslig sammenslutning stiftet for å gi medlemmene gjensidig hjelp, beskyttelse og vennskap. Gildet var en svært utbredt organisasjonsform i det vestlige Europa i middelalderen, og fantes både i byene og på landsbygda.
Det fantes prestegilder, håndverkergilder, kjøpmannsgilder, landsbygilder, gilder bestående av de som bodde i samme kirkesogn, bygård eller kvartal, og det fantes gilder der eliten i en by eller område var medlemmer.
Formålet med stiftingen kunne være sosialt, religiøst, yrkesmessig, økonomisk eller politisk, og alle gilder hadde både sosiale, religiøse og rettslige funksjoner på en og samme tid. De var frie organisasjoner, stiftet på grunnlag av et sett med felles normer og regler som stifterne hadde kommet frem til. Disse reglene kunne være nedskrevne vedtekter. I Norge ble slike vedtekter kalt gildeskråer.
For å bli medlem av et gilde, måtte en avgi en ed der en lovet å følge vedtektene. Det edsvorne fellesskapet mellom medlemmene ble opprettholdt og forsterket gjennom regelmessige sammenkomster der de spiste og drakk sammen. Medlemmene også forpliktet på å hjelpe hverandre.

Les mer i Store norske leksikon

 

St. Georgs Gildene i Norge

er en bevegelse for voksne både med og uten speiderbakgrunn. Sammen er vi en del av et internasjonalt fellesskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Vårt mål er å arbeide for speidersaken både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. St. Georgs Gildene i Norge ble stiftet på det første Landsgildetinget som ble holdt i Fredrikstad 14. og 15. juni 1952.
Vi har også tilbud til aktive speiderledere (som betaler halv kontingent).
I tillegg til hyggelig samvær og personlig utvikling kan du få støtte i din daglige ledergjerning. Gildemedlemmer stiller gjerne opp hvis gruppen din trenger hjelp til en aktivitet eller et prosjekt.
Lokale gilder finnes i mange steder i landet. Ta kontakt med kontoret vårt post@sggn.no for mer informasjon og opplysning om det nærmeste gilde til der du bor.

Alle medlemmer av St. Georgs Gildene i Norge er også med i International Scout and Guide Fellowship, ISGF (Ekstern lenke)

Mer informasjon og organisasjonens vedtekter i  «Håndboken».