GILDEKALENDEREN

11. Europakonferanse

Startdato: 30. juli 2023 - Sluttdato: 3. august 2023
Sted: Ranum, Danmark
Bli med

FJELLTUR – FRA FJORD TIL FJELL (ELLER OMVENDT)

Startdato: 2. august 2023 - Sluttdato: 6. august 2023
Bli med

LANDSGILDETING

Startdato: 16. september 2023 - Sluttdato: 17. september 2023
Sted: Oslo
Bli med