GILDEKALENDEREN

HOTELT – Roverway 2924

Startdato: 26. juli 2024 - Sluttdato: 2. august 2024
Sted: Lundsneset (Stavanger)
Bli med

I BPs fotspor

Startdato: 8. august 2024 - Sluttdato: 11. august 2024
Bli med

Kvernmodagen

Dato: 1. september 2024
Bli med

30. Verdenskonferanse – Grenada, Spania

Startdato: 17. september 2024 - Sluttdato: 22. september 2024
Bli med

Inspirasjonshelg

Startdato: 18. oktober 2024 - Sluttdato: 20. oktober 2024
Sted: Asker
Bli med

Fellowshipdagen

Dato: 25. oktober 2024
Bli med

Dagen da International Scout and Guide Fellowship ble grunnlagt i Luzern, Sveits i 1953. Atten (18) land er oppført som grunnleggere: Østerrike, Belgia, Costa Rica, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Norge, Pakistan, Portugal, Sverige, Sveits og Storbritannia. I 1965 vedtok generalforsamlingen i Brussel forslaget om å ha en fellesskapsdag organisert av hvert gilde 24./25. oktober tilsvarende FN-dagen (24. oktober) og datoen for stiftelsen av det internasjonale fellesskapet (25. oktober)

Fredslyssamling Oslo

Dato: 24. november 2024
Sted: Fagerborg kirke
Bli med

Fredlyssamling Hamar

Dato: 26. november 2024
Sted: Hamardomen
Bli med

Verdenstenkedagen

Dato: 22. februar 2025
Bli med

Nordisk Baltisk treff (NSBR)

Startdato: 5. juni 2025 - Sluttdato: 9. juni 2025
Sted: Tønsberg
Bli med

HOTELT -Blå på leir

Startdato: 5. juli 2025 - Sluttdato: 12. juli 2025
Sted: Gjøvik
Bli med

Kvernmodagen

Dato: 7. september 2025
Sted: Kvernmoen
Bli med

LANDSGILDETING

Startdato: 19. september 2025 - Sluttdato: 21. september 2025
Bli med