Start > Om > GILDEMØTE MED LEIRBÅL OG INTERNASJONALT GILDEARBEID.

GILDEMØTE MED LEIRBÅL OG INTERNASJONALT GILDEARBEID.

 

 

Gildet i Lier var gjester på julemøtet til gildet i Drammen. Gildet hadde også besøk av Bjørg Walstad og viselandsgildemester Knut Jorde. Bjørg fortalte om arbeidet til Ambassadør gildet rundt om i verden. Bjørg leder dette gildet. Knut, som også er internasjonal kontakt for gildene i Norge, fortalte om arbeidet til ISGF. De viste bilder og fortalte fra de mange prosjektene som ISGF har og har hatt. Mange av prosjektene har vært i Afrika de siste årene og her har Norge har vært en store bidragsytere.
Gildemøtene til 2. Drammen St Georges gilde, avsluttes alltid med leirbål og mye sang, enten vi er ute eller inne.