HAMAR FEIRET 17. MAI MED FLAGGHEISING PÅ SPEIDERSENTERET

ARKIVER

Det ble en annerledes feiring.

Ingen barnetog, ingen speidertog om morgenen! Bare familier og nære venner skal være sammen i små flokker! Det var budskapet fra regjeringen i år på grunn av et aggressivt virus.
Til tross for dette, måtte vi flagge på Speidersenteret i Hamar. Harald gildemester oppfordret oss til å komme kl 0800, og vi kom, 18 i tallet. Flagget ble heist under sangen «Fold deg ut vårt frihetsmerke, fagre norske flagg.»
Tidligere domprost Ole Elias Holck holdt en fin appell før vi sang fødselsdagssangen for to av våre medlemmer som fylte 87 år.
Kaffe og prestekringle avsluttet samværet ved bålet i grillkoia da det var en ganske kjølig morgen. Hele tiden hadde vi fugleakkompagnement der oppe i skogen.
I Hamar sentrum var det flaggheising av speidere og korpsmusikk.

Tekst/foto: Sidsel Gotaas