HAR DU FRIMERKER?

Frimerkebanken

Frimerkebanken tar imot frimerkene dine!

I Frimerkebanken jobbes det jevnt og trutt. Har du frimerker liggende, lite eller mye, rester etter gamle samlinger? Send oss det gjerne. Alt kommer til nytte. Enten selger vi det kilovis til frimerkehandlere, setter sammen til auksjon eller selger enkelte merker for seg.

Hjelpe til?

Staben i Frimerkebanken har møter hjemme hos banksjef Sverre Shetelig i Jacob Aalls gate i Oslo. Her klippes, sorteres og pakkes det for salg.

Har du lyst til å delta vennligst ta kontakt med Sverre@Shetelig.net