Start > ARKIVER > HVA ØNSKER VI MED ST. GEORGS GILDENE I FRAMTIDEN?

HVA ØNSKER VI MED ST. GEORGS GILDENE I FRAMTIDEN?

Deltakere i «utvalgshelgen» for Landsgildeledelsen og medlemmer av komiteer og utvalg ble oppfordret til å skriver ned sine drømmer for Gildene tiår fra nå.
Resultatet var mange grønne lapper med ideer som ledelsen vil bruke når den lager et forlag om en ny langtidsplan for 2020-2023. Den vil legges frem for Landsgildetinget i Drammen i september.
Om kvelden var det selvfølgelig tid for uformelle samtaler i den hyggelig peisestue på Hotell Borge, på Husøy, Tønsberg, der samlingen fant sted.

Tekst/foto: Ivan Chetwynd