ARKIV

DRAMMEN MS GILDE DEBUTERTE SOM «BLÅ PÅ LEIR»

Med nyervervede Blå-på-leir-skjorter og gildeforklær stilte tre av gildespeiderne fra Drammen MS på Agendaleiren Kvernmoen 26. juni til 3. juli. Der hadde vi ansvaret for intendantur og kiosk. På innrykksdagen laget vi kyllinggryte med sellerirotmos – og serverte til alle de 170 deltakerne. Det gikk med over 30 kilo kyllingkjøtt, 15 kilo sellerirot og 16 […]

Les mer...

DRAMMEN MS GILDE DEBUTERTE SOM «BLÅ PÅ LEIR»

Med nyervervede Blå-på-leir-skjorter og gildeforklær stilte tre av gildespeiderne fra Drammen MS på Agendaleiren Kvernmoen 26. juni til 3. juli. Der hadde vi ansvaret for intendantur og kiosk. På innrykksdagen laget vi kyllinggryte med sellerirotmos – og serverte til alle de 170 deltakerne. Det gikk med over 30 kilo kyllingkjøtt, 15 kilo sellerirot og 16 […]

Les mer...

JUBILEUMSFEIRING PÅ KVERNMOEN

Det 50 år siden gildene fikk leirstedet Kvernmoen i gave. Det må jo feires! Den klassiske Kvernmodagen, som i «normale» år feires den første søndagen i juni, ble i år utsatt til september. Innen den tid burde det være relativt få begrensninger på hvor mange vi kan være samlet. Arrangementet ble også utvidet til et […]

Les mer...

KVERNMOEN 50 ÅR – FEIRES 5. SEPTEMBER

Kvernmokomiteen skriver: Tradisjonelt blir den årlige Kvernmodagen holdt første søndag i juni, men i år er den blitt utsatt til søndag 5. september. Grunnen til at vi fant det riktig å utsette arrangementet var koronabegrensningene på antall tillatte deltakere, kombinert med et klart signal fra regjeringen om at man bør unngå å ha samlinger med […]

Les mer...

BERGENSGILDENES TURGRUPPE ER KLAR FOR HØSTEN

Bergensgildenes turgruppe har hatt generalforsamling. I årets løp er det gjennomført 20 turer med 393 turvandrere, som gir gjennomsnitt ca. 19,7 på hver tur. Turene har til sammen vært på 142 km. Det blir gjennomsnitt på 7.100 meter på hver tur. Det blir en tur hver onsdag til høsten. Alle er på en onsdag og […]

Les mer...

BERGENSGILDENES TURGRUPPE

Generalforsamlingen avholdt på Kåken Det var fremmøtt 17 stemmeberettigede turvandrere. I årets løp er det gjennomført 20 turer med 393 turvandrere, som gir gjennomsnitt ca. 19,7 på hver tur.Turene har til sammen vært på 142 km. Det blir gjennomsnitt på 7.100 meter på hver tur. Vårens turer ble gjennomgått og gruppen var fornøyd med at […]

Les mer...

IGJEN MULIG MED EN OPPTAKELSE I 6. BERGEN

Tirsdag 25. mai lot det seg endelig gjøre å gjennomføre et etterlengtet gildemøte med opptakelse. Det skjedde i nydelige omgivelser. Japanhagen i Universitetet i Bergens Botaniske hage var en fin ramme om begivenheten. Vi fikk også endelig takket avgående styremedlem. Møtet ble avsluttet med rusletur blant blomster og urter. Tekst: Guri Kaland Sværen Foto: Trond […]

Les mer...

6. BERGEN ST. GEORGS GILDE

OM GILDET VÅRT St. Georgs Gildene driver et aktivt foreningsarbeid med varierte aktiviteter – vanligvis månedlige møter. På møtene er det foredrag med emner over et bredt spekter fra samfunnsliv og arbeidsliv, ofte med bakgrunn i medlemmenes yrker og arbeidsplasser. Vi synger mye, har frimodige ytringer og spontane innslag, og litt bevertning. Ofte holdes samlingene […]

Les mer...

SAMLING PÅ SPEIDERSENTERET I HAMAR 17. MAI

I år som i fjor ble det ikke noe offisielt speidertog i Hamar sentrum. Derfor ble det bestemt at vi skulle samles på Speidersenteret kl 0800 for å heise flagget. Til tross for regnvær, møtte 24 personer opp både fra 1. og 2. Hamar St, Georgs Gilde til en hyggelig samling der vi sang «Fold […]

Les mer...

TIDSREISE I HOLTNESDALEN OG PÅ RØDTANGEN

Vårtur Lørdag 1. mai gikk turen til områdene sør på Hurumlandet. Ni turglade gildevenner møttes på parkeringsplassen til Holmsbu billedgalleri. Derfra gikk vi opp i Holtnesdalen, et naturreservat som er vernet for å ta vare på edelløvskogen. Holtnesdalen er en ravinedal som ligger under marin grense, dvs. at den lå under havnivået under siste istid. […]

Les mer...