JARLSBERG SPEIDERGILDE PÅ TUR I GULLKRONEN

ARKIVER

Jarlsberg Speidergilde har vært på tur i det fantastiske naturreservatet Gullkronen.

Tekst/foto: Kristin Øilo


Gullkronene natrurreservat ligger på slettelandet nordvest for Tønsberg by, på eiendommen til Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune. Reservatet består av to nærliggende områder med lauvskog, herunder ask, hegg, bøk, eik og lønn. Området er meget gammelt kulturlandskap, med flere gravhauger fra vikingtid og jernalder. Reservatets egenart krever at det drives noe skjøtsel.

Her finnes også viltvoksende humle, etter å ha vært introdusert i 1831. Og i 1995 ble det gjenfunnet en forekomst av soppen safrankjuke for første gang siden 1883.

Alléene gjennom skogen ble anlagt rundt 1720 som del av et stort parkanlegg i barokkstil.

(Wikipedia)