JUBILEUMSFEIRING PÅ KVERNMOEN

Kvernmoen Se

Det 50 år siden gildene fikk leirstedet Kvernmoen i gave. Det må jo feires!

Den klassiske Kvernmodagen, som i «normale» år feires den første søndagen i juni, ble i år utsatt til september. Innen den tid burde det være relativt få begrensninger på hvor mange vi kan være samlet. Arrangementet ble også utvidet til et todagers treff, helgen 4.-5. september.

Det blir dugnad på lørdag, med Kvernmosjef Dag Lund og Kvernmo-komiteen som ansvarlige. Dugnaden er frivillig, men belønnes med gratis kost og losji lørdag-søndag. Lørdag kveld samles vi til et hyggelig samvær i Kvernkroa. Send en epost til Dag Lund (dagrlund@gmail.com) hvis du vil være med på dugnaden.

Selve jubileumsfeiringen skjer på søndagen, og starter klokken 1130. 1. Våler St. Georgs Gilde er vertskap, og har et klassisk Kvernmodag-program med konkurranse m.m. Det blir naturlig nok også et innslag om Kvernmoen gjennom 50 år, med en liten utstilling av leirhefter, bilder og andre minner fra det som har skjedd siden vi overtok stedet.

Vi håper at gamle Kvernmovenner ønsker et gjensyn med stedet, og at flest mulig av dem som ikke har vært der tidligere, benytter sjansen til å bli å bli kjent med leirstedet vårt. Vi arbeider med et opplegg for fellesreise fra Oslo. Mer informasjon om dette, og om hvordan man melder seg på, kommer på SGGNs hjemmeside i løpet av sommeren.

Vel møtt på Kvernmoen – den er vel verdt et besøk!

For Kvernmokomiteen
Knut Jorde