JULEHILSEN

ARKIVER

Kjære gildevenner.
Året startet normalt med stor aktivitet og mange planer.
12.mars ble det brått slutt – hverdagen ble snudd på hodet.
Vi ble prisgitt anbefalinger og retningslinjer fra FHI og kommuner lokalt.

Med våren og lyset begynte det så smått å røre seg igjen – for en stund.
Mye aktivitet er avlyst, men jammen er det mye som er gjennomført, dog
med tilpasning.

Vi er glade for den tiden hver og en legger ned for st. Georgs Gildene i Norge, uten
dere ville det ikke gått, tusen takk.

Vi oppfordrer dere alle til å holde kontakt nå når dere ikke møtes.
På vegne av LGL ønsker jeg dere alle EN RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTTÅR!

Gildehilsen Gry
For Landsgildeledelsen