KART OG KARTVERK – TURFORSLAG

KvernmoenFast

Turkart Aremark (Aremark kommune19989 

Målestokk 1:40000 Ekv 5m
Dekker hele Aremark
Kan kjøpes hos Aremark kommune. 

Tur og friluftskart over Idd 

TFL og Halden kommune 1993
Målestokk 1:33333 Ekv 10
Dekker Ankerfjella Kvernemoen SYD 

KARTBLAD 2013 III 

Norge 1:50000 serien
Dekker litt i Sverige 

Turkart Halden-Linnekleppen 

Målestokk 1:30000 Ekv.10
Dekker nord og vest for Haldenvassdraget. 

Eget kartverk over Haldenvassdraget.
Serie med kart fra Tistedal til Skullerud. 

Svenske kart 

Nøssemark 10b: 23 Gula kartan
Målestokk 1:20000
Dekker syd til Ulvannet 

Årjäng 10b SO Grøna kartan
Målestokk 1:50000 Ekv 5 m 

Ellers er det diverse kartmuligheter på internett .! 

Turforslag 

Turforslag på ut.no

40 trivelige turer i Halden og Aremark
Tore Hoel ,forlaget vett og viten ISBN 82-412-0105-2

Gudbrand Mellbye : Turguide Aremark (Aremark kommune)

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.