Start > Om > KONTORET FLYTTER

KONTORET FLYTTER

… men ikke særlig langt.

NSFs kontorlandskap skal ombygges, og Gildene vil få et kontor i en annen del av lokalet.
Arbeidet begynner 17. juni og blir ferdig etter sommeren.
Dette betyr at etter torsdag 13. juni vil landssekretær Ivan ha hjemmekontor, og enkelte arbeidsoppgaver vil kanskje ta lenger tid.