KORONAEN EN UTFORDRING FOR KVERNMOEN

Kvernmoen

MANGE AVLYSNINGER, MEN EN GRUPPE GJENNOMFØRTE SIN LEIR

Fra mars til mai stengte vi ned for all utleie i tråd med kommunen og kommunelegens tilrådinger. Etter det har det vært noe helgeutleie for små grupper opp til 20 stk. Vi har innført eget koronareglement for utleien. Dette medfører også ekstra renhold mellom besøkene. Alle besøk av skoleklasser o.l. ble av naturlige grunner avlyst i vårhalvåret. Det foretas i disse dager beregning på hva tapet av inntekter har vært og vi vil søke kompensasjon for dette.

Det har vært flere avlysninger, men Sætre speidergruppe gjennomførte sin gruppeleir med 110 speidere. De hadde stort sett strålende vær og fikk gjennomført sine planlagte aktiviteter.

Koronatiden satte søkelys på sanitæranlegg og kjøkken. Dette må tas videre i planlegging før neste års sesong. Kvernmoen har allerede fått innspill fra grupper i forhold til at landsleiren til NSF i Indre Østfold neste år er avlyst.

Tekst/foto: Dag Roar Lund