KVERNMODAGEN – 50 ÅR ETTER OPPSTART

Kvernmoen

For 50 år siden:

Begynnelsen:
Direktør Christian August Anker på Holmgil gård i Aremark hadde fått høre at Norsk Speidergutt-Forbund var på jakt etter et leirsted. Han lurte på om ikke noen av hans fraflyttede boplasser kunne brukes.
Slik var det at i 1971 fikk St. Georgs Gildene i Norge følgende tilbud:
«Direktør Christian August Anker på Holmgil går i Aremark ønsker å gi plassen Kvernmoen på 40 mål som gave til speiderarbeidet ved St. Georgs Gildene i Norge.»

Nå i 2021:

5. september kunne endelig Kvermodagen igjen avholdes og denne gang som et lite jubileum. Hele 59 glade gildemedlemmer møtte opp. Mange ble gledelig overasket over konkurransen med tips til speideraktiviteter. Som vanlig hygget man seg med kaffe og medbrakt.