KVERNMOEN 50 ÅR – FEIRES 5. SEPTEMBER

Kvernmoen Se

Kvernmokomiteen skriver:

Tradisjonelt blir den årlige Kvernmodagen holdt første søndag i juni, men i år er den blitt utsatt til søndag 5. september. Grunnen til at vi fant det riktig å utsette arrangementet var koronabegrensningene på antall tillatte deltakere, kombinert med et klart signal fra regjeringen om at man bør unngå å ha samlinger med deltakere fra flere kommuner.

I år er det 50 år siden gildene fikk Kvernmoen. Vi ønsker å markere dette med et jubileumsinnslag på søndagen, og håper på godt fremmøte til denne dagen. Vi vurderer også å ha noen aktiviteter på lørdagen, 4. september.

Vi er klar over at 5. september er tett opptil Landsgildetinget. Det er ikke optimalt, men det har vært vanskelig å finne en søndag som passer bedre.