Start > KVERNMOEN LEIRSTED > PRAKTISK INFORMASJON > UTEOMRÅDENE PÅ KVERNMOEN

UTEOMRÅDENE PÅ KVERNMOEN

Leirplassen

Det er to hovedområder:

Det sydligste har nylig blitt forbedret med tre terrasser til telting der det tidligere var for skrått til å telte. På plassen er det tre vannposter ,et toalettanlegg med 4 toaletter+urinal, en gapahuk og hovedlageret av rajer ved veien like i nærheten.

Det nordligste området ligger i tilknytning til huset med de resterende bygg i nærheten. Her er det også laget en terrasse som gir nye gode leirplasser. Her finnes det to vannposter.

Det er også en mindre terrasse på siden ved hoppbakken. Det er grøntområder ved Kvernkroa ned mot vannet som ofte brukes som
aktivitetsarealer.

Brygge:

Ny badebrygge 8×2 meter i 2012. Bedre tilgang til brygga ved høy vannstand er også ordnet. Badeflåte i tjernet.

Bademuligheter som er artige i bekkens kulper!! Vannet er like varmt her! Badestrender finnes også ved friluftsområdet Tripperød i Aspern, i
padleavstand for en aktivitetsøkt.

Hoppbakken.

Er for tiden lite i bruk vinterstid, men holdes i hevd av Bjørkebekk idrettsforening.

Leirkirke.

Plass til leirkirke er ryddet oppe i bakken ved hoppbakken.

Kasetjern.

Ypperlig til kanotrening, skjermet og oversiktlig fra brygga. Muligheten for å padle ut til Haldenvassdraget gir store padleområder.
Vi padler ikke i bekken da kanoene ødelegges.