Start > ARKIVER > KVERNMOKONKURANSEN 2018

KVERNMOKONKURANSEN 2018

Varna ble årets vinner i Kvernmokonkurransen.

Over 35 gildemedlemmer samlet til en varm Kvernmodag.

Det meste av dugnaden var utført på forhånd av Våler gildet, som følte et ønske om å ta igjen det forsømte. En strålende innsats hadde de gjort. Samtlige i gildet hadde også overnattet fra lørdag til søndag på leirstedet vårt, så det sosiale var vel ivaretatt.

Våler gilde har frokost i det grønne.

Ivrige konkurrenter:

Konkurranse (1)
Konkurranse (4)
Konkurranse (3)
Konkurranse (2)