Start > ARKIVER > LEGEPESTROT – DU ER VEL IKKE MED PÅ Å SPRE DEN!

LEGEPESTROT – DU ER VEL IKKE MED PÅ Å SPRE DEN!

Legepestrot er plassert i gruppen Fremmede arter i Artsdatabanken. Her er den ført til gruppen planter med «Svært høy risiko» på grunn av stor fare for negativ økologisk effekt på floraen og stort invasjonspotensial. Det er egentlig litt pussig, for den eneste måten arten kan spre seg på, er med rotbiter, siden vi i Nord-Europa bare har hannplanter.

Hvordan kom så denne arten til Norge? Mest sannsynlig kom den hit med munker interessert i medisin og legeplanter i middelalderen.

Tidligere ble legepestrot mye brukt som hageplante og du kan fremdeles få tak i den på noen hagesentre. Den er dekorativ, og blomstrer i april/mai. Så lenge den er i blomsterbedet, er det ingen problemer med den. Men røtter og andre underjordiske planterester bør kastes i restavfallet og ikke komposteres med mindre det er varmkompost. DU VIL VEL IKKE VÆRE MED PÅ Å SPRE DEN?

Se mer i St. Georg nr. 4 – 2018

Tekst og foto: Olav B.