LILLEHAMMER MED JULEOTTE I SKOGEN

ARKIVER

TRADISJON SIDEN 1963

Speiderne på Lillehammer har hatt sin juleotte i skogen hver 1. juledag kl 0830 siden 1963. Det var Harald Pettersen som startet tradisjonen etter inspirasjon fra 1. Oppsals juleotta, som i sin tur vel var initiert av Odd Hopp.

I desember 2020 meddelte 1. Lillehammer NSF at de ikke tok sjansen på å arrangere juleotte med etterfølgende kaffe og julekake på speidersenteret på grunn av covid 19-restriksjonene og smittefare.

Første Lillehammer St. Georgs Gilde tok tak i saken og oppfordret til en alternativ juleotte: En enkel samling ved bålet på juleotteplassen, og ev. medbrakt kaffe og biteti fra hver husstand. Skogen er vid, og tillater så mange meter avstand mellom deltakerne som man ønsker. Og slik ble det. Elleve morgenfugler stilte opp i flott vintervær. Juleevangeliet ble lest, julesangene og speiderbønnen sunget—og viktigst av alt: Tradisjonen ble ført videre i en ubrutt rekke fra 1963.

 

Tekst/foto: Inge Møller