Rapportering 2023

Valgrapporter og årsrapport for 2022 skal fylles ut og sendes til post@sggn.no innen er 15. februar 2023.

Du kan laste ned skjemaene her:

Oppdatering av lokal gildekontingent må  endres i medlemssystemet før 10. januar. Det ligger en brukerveiledning for dette under fanen «Medlemssystemet»