Rapportering januar-mars 2024

Valgrapporter og årsrapport for 2023 skal fylles ut og sendes til post@sggn.no innen 1. mars 2024.

Du kan laste ned skjemaene her:

Oppdatering av lokal gildekontingent må  endres i medlemssystemet etter 10. desember og før 10. januar. Det ligger en brukerveiledning for dette under fanen «Medlemssystemet»