Start > Om > «MORSOMSTE TURGRUPPA I MILS OMKRETS».

«MORSOMSTE TURGRUPPA I MILS OMKRETS».

2. Drammen St.Georgs gilde har også egen turgruppe, «Gildetrimmen.»   Det er ifølge dem selv, «et lavterskel tilbud, hvor en går tur i konversasjonstempo» 

Gruppa tar gjerne en tur i Drammen og omegns skoger. Turmål er helst til et sted hvor det kan avsluttes med å koke kaffe, steke bacon og ikke minst ha en hyggelig prat rundt et bål. 

Denne gang gikk «Gildetrimmen» over kommunegrensen og inn i skogene i nabokommunen, Lier.  Vandringen gikk på landets første riks- og kjørevel, Sølvvegen mellom Christiania og Kongsberg. (anlagt på slutten av 1600 tallet). Den er i dag ganske godt bevart på enkelte strekninger.  Her fôr i gammel tid, fut, fant, grenaderen, konge og også altså sølvet fra Kongsberg. Den første Drammensveien?, men før det var noen Drammen by og nesten parallelt med dagens to andre Drammens veier.

Kongen i København dro gjennom skogen her en dag i 1749 og i den forbindelse skulle han hedres.  Siden det lå et marmorbrudd her på den tid, hvorfra det ble leverte stein til bygging av bla Marmorkirken i København, fant en ut at det skulle hogges ut en 8 meter obelisk av marmoren for å hedre kongen. I dag blir en ikke enige om han egentlig så den, han kom nemlig fra en god lunch på Asker prestegård.  Men, obelisken står den dag i dag og ser kanskje litt malplasert ut her blant høye grantrær. Skogen er i dag fredet. Her er det jo kalkgrunn, så mange sjeldne planter trives her, blant annet orkideer som ikke finnes så mange andre steder. Om våren er det store tepper av blåveis, den liker også kalken.

Flere historiske begivenheter har funnet sted her. Svenskekongen Karl den 12 kom også denne veien for 300 år siden. Norske soldater var forberedt, de lå i stillinger i flere uker og ventet, endelig den  23. mars i 1716 ble Svenskehæren stoppet, –  det må ha vært liv og rør her.  Spor av Gjellebekk skansene ser en den dag i dag. 

Etter besøket ved obelisken gikk turen til Speiderhuken til Tranbyspeiderne. Den er bygget av speidergruppa på Tranby med pengestøtte fra Lier kommune og blir brukt av skole, barnehage og turgåere. Speidergruppa har møtene sine her hver uke hele året. 

ENDELIG nå ble bålet fyrt opp, baconet stekt og kaffen kom fram og praten gikk livlig.