MS-GILDET HAR GÅTT NORGE PÅ TVERS

MS Gilde

«Norge på tvers» – på det smaleste – fra Bjørnfjell på Rallarveien langs Ofotbanen og ned til Rombaksbotn. Drøye 14 km i lett og spennende terreng med flott guiding underveis og historien om Ofotbanen. Her går 30 malmtog begge veier daglig, og henter jernmalm i Kiruna for å skipe ut fra Narvik. Historien om rallare, bosettingen i Rombaksbotn og alle historiske tegn underveis er interessant. Banen mellom Narvik og svenskegrensen ble bygget på fire år (!) fra 1898-1902. Flere steder med dobbeltspor, mange tuneller og overbygg i et særlig krevende terreng. En fantastisk spennende opplevelse.

Tekst/foto (Facebook): Jan Petter Bergan