Start > ARKIVER > MURTORSKEMUNN

MURTORSKEMUNN

Husker dere historien om hvordan den norrøne guden Balder ble drept av den lille, uskyldige mistelteinen for «Den kunne vel ikke gjøre noen fortred» og derfor ikke ble avsvoret løftet om ikke å skade Balder?
Det samme kan vel sies om murtorskemunn, en liten uskyldig plante som ikke skulle kunne gjøre noen skade på naturen. Likevel har den havnet på listen over Fremmede arter, med stort invasjonspotensiale, men liten økologisk effekt.
Murtorskemunn er relativt ny i vår natur. Den hører hjemme i Middelhavslandene og man regner med at den har kommet til landet på to måter: Med ballastjord i siste halvdel av 1800-tallet og på tidlig 1900-tall, og som prydplante som forviller seg i mursprekker og mellom steiner. Den ble første gang funnet på ballastplasser i Bergen 1867.

Olav B


Ballastplanter
(Kilde: Wikipedia)

Ballastplanter er plantearter som er innført til Norge som frø i ballast på seilskuter.
Et fartøy må ha tyngdepunktet tilstrekkelig lavt for ikke å velte, og spesielt var dette viktig for seilskuter med høy rigg og stor seilføring.
Et vanlig mønster på 17- og 1800-tallet var at skutene seilte fra Norge med trelast til havner i Europa. Varene de tok i retur hadde sjelden samme tyngde. De kunne ta last av teglstein eller salt, men oftest måtte de ta ombord ballast i form av jord og grus.
Vel tilbake i hjemlandet måtte ballasten losses. Den kunne dumpes i sjøen, men det ble snart forbudt å kaste ballast i havneområdene. Ballasten ble mange steder tatt i land og brukt som fyllmasse i hager m.m. Et typisk tegn på ballastjord er store mengder små flintstein. I Kristiansund heter det at Goma gravsted er bygd opp av ballastjord.
Frø i ballastjorda kunne spire og slå rot, og på denne måten ble nye arter introdusert. Noen av disse har overlevd blitt en del av norsk flora. Andre kunne spire, men klarte ikke å frembringe modne frø. Om lag 200 arter regnes som ballastplanter.
En tilsvarende, moderne problemstilling er introduksjon av fremmede marine organismer som skjer via skips ballastvann. Det er en av de største truslene mot marint liv.