NSF’S HEDERSTEGN FOR IKKE MEDLEMMER TILDELT KNUT JORDE

Om

Knut Jorde ble etter søknad fra Norsk Speidermuseum hedret med NSF’s Hederstegn for ikke medlemmer, overrakt av speidersjef Håvard Djupvik, på Landsgildetinget på Karmøy. Dette for sin lange innsats for speidersaken i Norsk Speidergutt-forbund, Norges speiderforbund, Norsk Speidermuseum og St. Georgs Gildene. Alltid blid, systematisk og klar til innsats. Vi gratulerer.