Start > Billedspill > NY LEDELSE AV EUROPA REGIONEN

NY LEDELSE AV EUROPA REGIONEN

Ny ledelse av Europa regionen ISGF er nå på plass etter konferansen i Bremen. Fra venstre Pierre Decoene (Belgia), leder og kasserer; Hans Slanec (Østerrike), nestleder; Lena Claesson (Sverige), sekretær; Ana Rodrigues (Spania), PR. Helt til høyre avtroppende leder Doris Stockmann fra Finland.

DE norske delegatene

 De norske delegatene til konferansen var Bjørg Wahlstad, Knut Jorde, Inger E. Merli og Arve Urlin.

Norges presentasjon

på konferansen viste glimt av hva St. Georgs Gilder i Norge har gjort for klima og miljø.