NY SEKRETÆR OG NY FORRETNINGSFØRER

Om

Vi ønsker velkommen i 2024 våre nye bidragsytere

Ny sekretær, Wenche Irene Aasland.

Merk at telefonnummer er nytt: 902 09 411
Samme tid som før: onsdag kl. 10 – 14.

Wenche Irene Aasland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny forretningsfører er:

Ingvar Beck