NY SEKRETÆR OG NY FORRETNINGSFØRER

Om

Vi ønsker velkommen i 2024 våre nye bidragsytere

Ny sekretær, Wenche Irene Aasland.

Merk at telefonnummer er nytt: 902 09 411
Samme tid som før: onsdag kl. 10 – 14.

Wenche Irene Aasland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny forretningsfører er:

Ingvar Beck

 

(Red.)
Redaktør av medlemsbladet for St. Georgs Gildene i Norge "St. Georg" som utgis 4 ganger i året. Arbeidet med dette bladet siden 2001.