NYSGJERRIGPERTUR

MS Gilde

Neste tur: Nasjonalmuseet

Onsdag 25. januar

Vi møtes kl.17.00 (For en kaffekopp?)
Kl. 18.30 er det en gratis omvisning for de som er nysgjerrige på bygget.

Den enkelte kjøper selv billetter på nett:
https://shop.nasjonalmuseet.no/billett

Museet er åpent til 20.00

BLI MED PÅ NYSGJERRIGPERTUR

Det er en liten gjeng med utgangspunkt i Oslo, som så smått har startet en turgruppe. Tanken er
at vi arrangerer korte turer til steder vi er nysgjerrige på. Turene foregår fortrinnsvis siste onsdag i måneden, etter arbeidstid. Noen turer kan bli lagt til lørdager. Kontakt Karin (pethomps@online.no), hvis du vil være med!