NYTT MEDLEMSREGISTER – UTSETT INNBETALINGEN

ARKIVER

Innbetaling av medlemskontingenten bes utsatt

Flere har etterlyst epost som pleier å sendes ut rundt årsskifte fra Gildesekretæren med oppfordring om å sende inn årsrapportering og innbetaling av kontingenter. Vennligst vent med innbetalingen. Grunnen er:

Nytt medlemssystem

Vi har jobbet med å få på plass et nytt medlemssystem, og det nærmer seg nå klart til lansering. Med et nytt system vil det alltid være noen «barnesykdommer» og disse er vi i gang med å rette opp før vi skal invitere dere til å ta dette i bruk.

Gjennom dette medlemssystemet vil dere kunne rapportere direkte, medlemskontingenten vil faktureres direkte ut til medlemmene og det blir mulig å melde seg på arrangement.

Kontingenten til St. Georgs Gildene i Norge

2022: kr 450,-
2023: kr 500,-

Det er fint om dere melder inn deres Gildes egen kontingent, så vil alt komme på samme faktura. Hvert Gilde vil få utbetalt sin del av kontingenten.

Bedre håndtering

Ved å ta i bruk dette medlemssystemet vil vi også kunne ivareta personvernet (GDPR) på en bedre måte enn i dagens medlemssystem. Vil vi kunne håndtere nye medlemmer på en bedre måte og enklere melde ut medlemmer som ikke lenger er med. I praksis vil dette i år føre til at forfall på medlemskontingenten i år vil være noe senere enn vanlig. Rapportering vil gå gjennom systemet, og medlemmene kan etter hvert selv gå inn på sin egen medlemsprofil og endre adresse, telefonnummer etc. For Gildemestere og medlemsansvarlig i Gildene vil det til enhver tid være mulig å holde oversikt over egen medlemsmasse og melde inn og ut medlemmer.

Medlemsroller

Når vi ruller ut dette til alle medlemmene vil det være lagt inn roller på Gildemestere i hvert Gilde, men vi vil også ha behov for at hvert gilde melder inn hvem som har ansvar for å holde styr på medlemssystemet (sekretær/kasserer) slik at de også får tildelt en rolle, ellers vil dette ligge hos Gildemester. Styrets sammensetning vil også kunne registreres i det nye systemet. Det vil bli en oppfølging og starthjelp til alle Gildene og etter hvert de som har behov for hjelp til å rapportere osv.

Vi ser frem til å få dette på plass og håper dere vil ta dette godt imot.