OBS! KVERNMODAGEN BLIR 11. SEPTEMBER

Kvernmoen

OPPGRADERING AV LEIRSTEDET VÅRT

Det arbeides for fullt med å få oppgradert leirstedet vårt med nytt kjøkken med innlagt vann. En toalettbygning med dusj er også planlagt. Alt dette skjer i løpet av våren. Når tiden kommer for det vanligste tidspunktet for Kvernmodagen vil området være en arbeidsplass. Dato for dagen blir derfor utsatt til 11. september. Følg med for nye opplysninger!

 

Det nye kjøkkenet settes sammen.