… OG HVA VAR NAVNET?

Om

Nytt navn?

Tinget i Drammen i 2019 ba oss utrede dette spørsmålet, også økonomiske konsekvenser en eventuell endring vil medføre.
Vår strategi går på å sette i gang debatten i hvert enkelt gilde, eller i flere gilder sammen. Det blir å betrakte som en grunn­leggende debatt, uten særlige føringer fra Landsgildeledelsen. Formell høring vil skje etter inspirasjonshelgen i oktober 2020 i Drammen.

Mange spørsmål kan knyttes til en navnedebatt. Vi kan trekke fram noen:

 1. Hvorfor har vår bevegelse et navn?
 2. Hva skal et navn – en betegnelse – brukes til?
 3. Hvilke kjennetegn eller særtrekk gir et navn?
 4. Hvordan oppfatter samfunnet «utenfor» vårt navn? Hvilke assosiasjoner vil vi skal gis?
 5. Hvilke oppfatninger vil vi oppnå eller forsterke?
 6. Har navnet størst betydning internt eller eksternt?
 7. Hvilke tradisjoner og hvilken kultur vil vi formidle?
 8. Er tiden moden for endring eller vil vi forsterke tradisjoner og egenart?
 9. Hvilke internasjonale forpliktelser må vi ivareta?
 10. Navn og tilknytningen til speiderbevegelsen?
 11. Navn og fremtid for St. Georgs Gildene?

Det er helt sikkert flere aspekter. Kom med dem.
Vi følger saken tett videre. Bruk gjerne bladet St. Georg, send til bladet@sggn.no. Innlegg vil bli lagt ut på sggn.no eller følg med på vår Facebook. Åpen debatt er verdifull.
Vårt tydelige ønske er at vi kan samles om bevegelsens navn etter gildetinget på Karmøy i 2021.