Personvernerklæring

Vi er St. Georgs Gildene i Norge

Vår nettstedsadresse er: https://www.sggn.no

Org.nr. 971 526 211
E-post: post@sggn.no

Telefon: (+47) 404 06 650

Postadresse:
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Personvernerklæring

Når du blir medlem i St. Georgs Gildene i Norge, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemssystemet «Min sggn». Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. St. Georgs Gildene i Norges personvernerklæring skal, i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Behandlingen/samtykke

St. Georgs Gildene i Norge behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem (jf. personopplysningsloven § 8 a).

For visse formål, vil St. Georgs Gildene i Norge imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det avtalen om medlemskap mellom deg og St. Georgs Gildene i Norge naturlig omfatter.

Behandlingsansvarlig

Det er St. Georgs Gildene i Norge ved Landsgildestyret, som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for, medlemssystemet «Min sggn» og for St. Georgs Gildene i Norges behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av «Min sggn» samt administrasjon og er imidlertid delegert til medlemsavdelingen.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, fødselsdato, passord for medlemsregisteret (kryptert), historikk for deltakelse på arrangementer/kurs, faktura og betalingshistorikk, CV og utmerkelser. Vi lagrer også informasjon om husstandskoblinger til andre brukere. Vi lagrer medlemskap og historikk om profilens medlemskap i gilde.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap i St. Georgs Gildene i Norge via nyhetsbrev på e-post, telefon, SMS og postutsendelser, som for eksempel bladet St. Georg og fakturaer.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtalen for medlemskap i St. Georgs Gildene i Norge. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Du kan se og endre dine innstillinger for samtykker i medlemssystemet «Min sggn».

Informasjonskapsler (cookies)

St. Georgs Gildene i Norge benytter også informasjonskapsler (cookies) på sggn.no.

Informasjonskapslene (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobil når du bruker nettsteder. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer best mulig.

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren.

Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/  (ekstern lenke)

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen.

For en del av våre arrangementer må vi rapportere informasjon om deltakere til offentlige myndigheter.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Annen informasjon vil bli slettet når den ikke er relevant for håndtering av medlemskapet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud, se sggn.no som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved tilgangskontroll i medlemssystemet «Min sggn».

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@sggn.no

St. Georgs Gildene i Norge

Postboks 6910 St. Olavs plass

0130 Oslo

 

Kontaktinformasjon

St. Georgs Gildene i Norge
Org.nr. 971 526 211
E-post: post@sggn.no

Telefon: (+47) 404 06 650

Postadresse:
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Kontor:
Samlokaler med
Norges speiderforbund
St. Olavs gate 25
Oslo