PLAKATENE FRA INSPIRASJONSMØTET

Om

Et innlegg i navnesaken.

Flere har spurt etter plakatene som ble satt opp på inspirasjonshelgen i Drammen i forbindelse med navnedebatten, så her er de.

Merk at dette bare var et innlegg og en mulighet til å bruke speidergilde på, uten å endre navnet fra St. Georgs Gildene i Norge.

 

Arve Urlin